Brazilian Jiu-Jitsu Open Mat

Brazilian Jiu-Jitsu Open Mat
Evolve Clarke Quay
Jun 2 (2PM - 4PM)

It’s time for another BJJ open mat here at Evolve MMA Clarke Quay! Tag your rolling buddies and meet more friends on the mat!