Brazilian Jiu-Jitsu

BJJ 101: The Mount

If you could choose your starting position in Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), what would you choose? If you selected the full mount position, you are not alone. Most people in Brazilian Jiu-Jitsu would agree that mount,…

Loading...